Etikettarkiv: Trädgård

Friggebodar

Funderar du på att bygga en friggebod på din tomt? Det kan då vara bra att ta reda på vilka regler som gäller när du skall bygga din friggebod.

Vad är då egentligen en friggebod? En friggebod är en mindre byggnad som fungerar som ett komplement till en större byggnad. Du behöver inte ansöka om bygglov för att bygga en friggebod idag, däremot finns det andra krav som måste följas när du bygger en friggebod och det är kraven som står i plan och bygglagen som måste följas när du skall bygga en friggebod på din fastighet.

Det är alltså inget krav för bygglov när du bygger en friggebod och du kan faktiskt bygga flera stycken i närheten av ditt bostadshus. Du får dock inte ha en sammanlagd byggnadsarea som överstiger 15 kvm på din fastighet. En friggebod får heller inte har mer än 3.0 meter från marken till takets nock. Höjden beräknas alltid från markens medelnivå som är intill byggnaden. Det finns en rättsfall som har beslutat detta från 1994. Att komplettera sitt hus med en friggebod kan vara en bra lösning om du vill ha mer förråd till ditt hus. Den 2 juli 2014 kom det dock regler om attefallshus som får vara upp till 25 kvm och har förändrat lagen litegrann åt det positiva håller för många småhusägare i Sverige. En friggebod måste vara fristående och den får inte byggas ihop med huset om du inte ansöker om bygglov, för då blir det en utbyggnad av befintligt bostadshus.

Om du skall sätta en friggebod nära en tomtgräns så är det 4,5 meter som gäller när du behöver ett medgivande från dina grannar. Det är viktigt att ha ett skriftligt  medgivande som undertecknas av båda parter när du skall bygga en friggebod som ligger mindre än 4,5 meter från din granne. Det är inget krav på att medgivandet skall vara skriftligt men det är en rekommendation då det håller mot nästa ägare om du har ett skriftligt medgivande av din granne efter du har byggt en friggebod nära tomtgränsen. Om dina grannar inte ger dig ett medgivande så måste du ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden i din kommun som då får besluta i frågan om du får bygga en friggebod så nära din granne.

Många användningsområdet för friggebod

En friggebod kan användas till många olika saker, du kan t.ex. ha det som ett förråd, gästhus, gäststuga, garage, bastu eller kanske till och med båthus på din tomt. Det finns alltså många användningsområden när det gäller friggebodar och det kan vara roligt att bygga en friggebod som passar just dig. En friggebod måste dock ha en lämplig färg och form, om du har ditt hus i en värdefull miljö så kan det i vissa fall krävas bygglov för friggeboden. Att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser i Sverige. Det innebär att du faktiskt till och med har rätt att uppföra en friggebod även där det är prickad mark i t.ex. en detaljplan. Oavsett hur stor area av tomten som får bebyggas har du även möjlighet att bygga en friggebod på din fastighet.

Skall du bygga nära sjö, hav eller ett vattendrag så är det i normalfallet 100 meter som är kravet och då krävs det en strandskyddsdispens enligt miljöbalken och då måste då kontakta byggnadsnämnden innan du kan börja bygga din friggebod. Gör detta innan du börjar bygga så att du inte får vite eller riva friggebod när du har blivit klar med byggnationen.